Home

Dynamisch reflecteren

Dynamisch reflecteren is een fysieke, speelse en praktische manier van reflecteren met behulp van vier stoelen. Dit reflectiemodel maakt de innerlijke dialoog van een persoon zichtbaar. Het verhaal wordt vanuit de posities van denken en voelen, verruimend denken en verruimend voelen, uitgebeeld.

Deze wijze van reflecteren is in hoge mate zelfsturing en zelfvertrouwen bevorderend: de verteller blijft eigenaar van het eigen leerproces en voelt bekrachtiging in de stappen die hij of zij zet.

Het is inzichtgevend omdat de stoel die niet of minder vaak ingenomen wordt (bij het beschrijven van de innerlijke dialoog) een te ontwikkelen gebied aangeeft bij die persoon. Dit kan gebaseerd zijn op de persoonlijke geschiedenis of bijvoorbeeld gebrek aan training en opleiding in persoonlijke professionaliteit / persoonlijk leiderschap.

Het is ontwikkelingsgericht omdat de verteller letterlijk in beweging komt: een andere stoel kiezen om op te zitten betekent ook direct ander gedrag vertonen wat bij die stoel behoort.

Voor wie?

  • Elke directeur of schoolleider die aan persoonlijk leiderschap wil “werken”
  • Elke leidinggevende die de persoonlijke professionaliteit in zijn of haar team wil versterken en die conflicten, negatieve gevoelens en onveiligheid ontwikkelingsgericht wil benaderen
  • Elke leidinggevende die snapt dat door aan de eigen identiteit te werken er invloed kan ontstaan op het grote geheel: door een waardendrager en congruent voorbeeld te zijn
  • Elke professional die zelfsturing, constructieve dialoog en verbondenheid in zijn team of organisatie wil vergroten