Burgerschap en integratie

Burgerschap en integratie

Vitaal burgerschap: hoe stimuleer je dat?

De dimensie vitaal burgerschap heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit en fitheid als burger en werknemer. Daarbij gaat het om de juiste afstemming tussen werken, zorgen voor jezelf (en anderen), leren en ontspannen.

Voor wie?

Directie, leidinggevenden en docenten.

Wat u leert?

De nadruk in deze training ligt op het gericht zijn op ontwikkelingen in plaats van op problemen. De training vormt een totaalpakket om vitaal burgerschap doelgericht en methodisch in uw organisatie te helpen creëren.

Werknemers steunen om vitaal burgerschap voor te leven; wat is daar voor nodig?

Reflectief vermogen en zelfsturing bij medewerkers, studenten en leerlingen vergroten; hoe doe je dat?

Gericht zijn op ontwikkelingen in plaats van op problemen; hoe creëer je dat?

Een veilige en krachtige leeromgeving voor iedereen: hoe ontstaat dat?

Constructief en flexibel functioneren in een zeer snel veranderende organisatie en maatschappij: hoe leren mensen dat?

Meer verbondenheid en respect op afdelingen, in teams en klassen; hoe stimuleert u dat en wat is daarin de link naar ‘omgangskunde’ en ‘leren, loopbaan en burgerschap’?

Datum en tijd

Een dagdeel, in overleg, met vervolgbijeenkomsten op afspraak.

Locatie

In overleg.

Kosten

€ 1000 per dagdeel (incl. LOLL en COOL-card bij een groep van max. 10 personen).

Meer informatie

Download hier een uitgebreidere beschrijving van de training als PDF-document.

Zie ook de informatie over de masterclass.