Ontwikkelingen in het PO

Ontwikkelingen in het PO

Het primair onderwijs heeft een sleutelrol bij het helpen creëren van welzijn en verbondenheid voor leerlingen, als basis voor vitaal burgerschap in een snel veranderende en veel vragende maatschappij. Als professional in het primair onderwijs dien je dan ook goed te kunnen reflecteren en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit en fitheid als burger en werknemer
Want kinderen kijken de kunst af…. En collega’s inspireren elkaar….

  • Leerkrachten steunen om vitaal burgerschap voor te leven: wat is daar voor nodig ?
  • Reflectief vermogen en zelfsturing bij leerkrachten en leerlingen vergroten: hoe doe je dat?
  • Gericht zijn op ontwikkelingen in plaats van op problemen: hoe creëer je dat?
  • Een veilige en krachtige leeromgeving voor iedereen: hoe ontstaat dat?
  • Constructief en flexibel functioneren in een zeer snel veranderende maatschappij: hoe doe je dat?
  • Meer verbondenheid en respect op afdelingen, in teams en  klassen: hoe stimuleert u dat?

Ik presenteer u LOLL: de Lerende Organisatie in Levende Lijve. Een totaalpakket om vitaal burgerschap doelgericht en methodisch in uw organisatie te helpen creëren!

factsheet

Een leerkracht van een basisschool reageerde met de casus “Hoe positieve benadering werkt” op LOLL vaardigheid 2, het uitstralen van een positieve grondhouding van acceptatie en vertrouwen.