Ontwikkelingen in het VO

Interpersoonlijk competent

Coachingsvaardigheden zijn voor elke docent van groot belang. Toch is het volgen van training op dit vlak nog niet voor alle docenten vanzelfsprekend. Docenten moeten kunnen omgaan met stress en dienen expert te zijn in contact maken….. Maar hoe kunnen ze, als in hun opleiding coachingsvaardigheden niet echt getraind werden, interpersoonlijk competenter gaan functioneren?

Dit artikel vormt een aanzet tot een meer ontwikkelingsgerichte houding bij docenten in het voortgezet onderwijs en een wegwijzer voor de directie dat met de masterclass zelfsturing en ermee samenhangende ontwikkelingstrajecten docenten werkelijk interpersoonlijk competent kunnen worden.