Ontwikkelingen op het MBO

Ontwikkelingen op het MBO

Dit stuk over de adolescentiefase was richtinggevend binnen het Samen Op Scholen traject, waar Corma voor het opleiden van docenten omgangskunde (op zeer praktijkgerichte wijze ) tussen 2006 tot en met 2012 aan verbonden is geweest. De inhoud is voor elke docent die met adolescenten werkt, actueel.

De door Tamara van Duinen (omgangskundige in het praktijkonderwijs, in augustus 2011 via het SOS-traject afgestudeerd) ontwikkelde LOLL-posters zijn ook op het MBO zeer goed te gebruiken als inspirererende informatie over interpersoonlijke (LOLL-) vaardigheden. Ze kunnen in de docentenkamer worden opgehangen, in teambijeenkomsten worden besproken o.l.v. een omgangskundige en in intervisie een rol spelen. Meer hierover op deze pagina.

Ook andere leerkrachten hebben in de afgelopen tijd mooie posters ontwikkeld. Een schitterend voorbeeld is deze links, over feedback geven vanuit het principe van zelfonthulling. Klik voor de originele versie.

Judith, inmiddels al jaren docent omgangskunde beschreef deze prachtige succeservaring over een leerling die voor het eerst zonder buikpijn naar school kwam toen zij als Cio (Collega in opleiding) werkte op ROCMN.

Docente omgangskunde Mariette de Lange heeft succes met ‘onafhankelijk en positief gedrag’, LOLL vaardigheden 5 en 7. Download hier de uitgebreide presentatie die ze daarover samenstelde.