Over Corma

Over Corma Ruijgrok

Corma Ruijgrok MEd (1962) is senior coach, trainer en hogeschooldocent aan de Hogeschool Utrecht. Hier doceert zij sinds 1993 onder andere de vakken Ontwikkelingsgericht Coachen, Vakdidactiek en Groepsdynamica. Ze ontwierp in 2016 het tweejarige en geaccrediteerde innovatietraject “Samen bouwen aan veiligheid en dialoog” dat succesvol is uitgevoerd op de Goudse Waarden. Haar aandacht gaat vooral uit naar de ontwikkeling van zelfcompassie en authenticiteit bij zowel studenten als opleiders.

Corma is getraind als omgangskundige (1985), lichaamsgericht therapeut (1991) en supervisor en heeft in september 2018 de master leren en innoveren afgesloten.

In 2006 ontwikkelde Corma een speels, fysiek en interactief reflectiemodel (het Vierstoelenmodel) dat zowel zelfsturing, (zelf)compassie als (de kwaliteit van de innerlijke) dialoog helpt bevorderen. De artikelen die zij in het kader van haar werk heeft geschreven zijn:

– De kwaliteit van de innerlijke dialoog als basis voor goed onderwijs
– De fysieke dimensie van reflectie
– De docent als relatiespecialist

Haar onderzoek behelsde de invloed van speels, fysiek en interactief reflecteren op zelfcompassie bij docenten in opleiding. Zij beschouwt het als haar missie om in samenwerking met de SRVO het persoonlijk leiderschap van schoolleiders te helpen vergroten.

Openheid en positiviteit zijn haar kracht in het werken met groepen, haar compassie inspireert en verbindt.

Na de coronacrisis wil Corma krachten bundelen om in samenwerking met ziektekostenverzekeraars en scholen de aandacht voor preventie van ziekten te vergroten door dynamisch reflecteren in alle geledingen (leerlingen, docenten, management) aan te bieden. Door te werken met de driehoek reflectie, compassie en dialoog waarbij het individu in een groep stil staat bij eigen gevoelens, gedachten, handelingen en fysieke gewaarwordingen, ontstaat er niet alleen meer zelfsturing, ontspanning en veerkracht bij de reflectant maar tevens verbondenheid in de hele groep, waardoor stress en depressieve gevoelens omgezet worden in (zelf)compassie, ontspanning, meer openheid en rust.