Train de trainers

Train de trainers

Dynamisch reflecteren, integreren en implementeren in lessen, training en organisatie

Voor wie?
Lerarenopleiders, trainers en leidinggevenden.

Wat leert u?
‘Teach what you preach’. In de training leert u het vierstoelenmodel totaal zelf de baas te zijn om studenten en cursisten tot reflectie en ontwikkeling aan te zetten, zodat vitaal burgerschap voorgeleefd wordt.

De training is bedoeld voor mensen die de masterclass Zelfsturing gevolgd hebben. In een toelatingsassessment leggen ze op een A4 op eigen wijze het vierstoelenmodel uit en demonstreren dit aan de hand van een persoonlijke case.

Deelnemers coachen elkaar tijdens de training en brengen via het vierstoelenmodel hun eigen trainerservaringen in. Bewust gebruik maken van de LOLL-vaardigheden staat gedurende de gehele training centraal.

De training wordt afgesloten met een eindassessment.

Tijdsbeslag
1 jaar, 10 bijeenkomsten van een dagdeel.