Trainingen

Trainingen

Masterclass zelfsturing

Sterker worden in ontwikkelingsgericht en constructief handelen

Deze masterclass heeft als doel je zelfsturing en je interpersoonllijke vaardigheden te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van kennis, inzicht en oefenen van een juiste grondhouding en vaardigheden. Er wordt gewerkt met het vierstoelenmodel en de LOLL-vaardighedenkaart (Lerende Organisatie in Levende Lijve).

Voor wie?

Lerarenopleiders, leidinggevenden, docenten en intern begeleiders.

Lees meer…

Train de trainers

Dynamisch reflecteren, integreren en implementeren in lessen, training en organisatie

Voor wie?

Lerarenopleiders, trainers en leidinggevenden.

Wat leer JE?

‘Teach what you preach’: in de training leer je het vierstoelenmodel totaal zelf de baas te zijn om studenten, cursisten en ook teamleden tot reflectie en ontwikkeling aan te zetten, zodat vitaal burgerschap voorgeleefd wordt.

Lees meer…

Leergang LOLL- en COOL-vaardig

In de leergang leren docenten en leidinggevenden niet alleen hoe zij zelf ontwikkelingsgericht te werk kunnen gaan, maar ook hoe zij leerlingen kunnen stimuleren een positieve en zelfsturende houding te ontwikkelen.

Voor wie?

HBO- of universitair denk en werkniveau; minimaal 20 uur per week in het onderwijs werkzaam; masterclass zelfsturing afgerond.

Wat leer je?

Tijdens de leergang LOLL- en COOL-vaardig ontwikkel je als leidinggevende, docent of mentor de pedagogische en interpersoonlijke competenties die de school als lerende organisatie nodig heeft. Zo leer je ontwikkelingsgericht in plaats van probleemgericht te reflecteren en te handelen. Met behulp van het vierstoelenmodel, een vaardighedenkaart voor docenten (en leidinggevenden) en een vaardighedenkaart voor leerlingen oefen je je stap voor stap in het belonen van concreet benoembaar gedrag en de ontwikkeling bij jezelf, je collega’s en leerlingen.

Lees meer…

Burgerschap en integratie

Vitaal burgerschap: hoe stimuleer je dat?

De dimensie vitaal burgerschap heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit en fitheid als burger en werknemer. Daarbij gaat het om de juiste afstemming tussen werken, zorgen voor jezelf (en anderen), leren en ontspannen.

Voor wie?

Directie, leidinggevenden en docenten.

Wat leer JE?

De nadruk in deze training ligt op het gericht zijn op ontwikkelingen in plaats van op problemen. De training vormt een totaalpakket om vitaal burgerschap doelgericht en methodisch in je organisatie te helpen creëren.

Lees meer…