Veilig team

Lerende organisatie, veilig team

Wat is er nodig om het concept van een lerende organisatie werkelijk gestalte te geven? Hoe zorg je dat beleid realiteit wordt in het functioneren van mensen, elke dag? Dat je een veilig team met elkaar hebt? Dat lerende vermogen kan uiteindelijk alleen maar plaatsvinden in de personen die in een organisatie werken. Hebben zij een model om constructief bij het eigen gedrag stil te staan? Hebben zij ideeën, visie en richting in interpersoonlijke vaardigheden die behulpzaam zijn om leerprocessen effectief te laten verlopen? Is er een constructieve dialoog?

De LOLL-vaardighedenkaart is ontwikkeld om bij deze vragen ondersteuning te bieden. De kaart is bedoeld voor leraren, leidinggevenden en lerarenopleiders. Deze kaart is een richtinggevend instrument op het gebied van interpersoonlijke, pedagogische en didactische vaardigheden die enkel met persoonsgerichte aandacht, ontwikkelingsgerichte feedback en intensieve ook lichaamsgerichte training en reflectie eigen gemaakt kunnen worden.

In een goed functionerende lerende organisatie van directie, docenten, leerlingen en onderwijsondersteunend personeel zijn communicatieve en sociale vaardigheden nodig. Dit vraagt om docenten en leidinggevenden die competent zijn in verbondenheid: mensen die congruent lerend zijn en die authentiek, zelfbewust, positief, onafhankelijk, coöperatief en creatief willen bijdragen aan leerprocessen van anderen. De LOLL-vaardighedenkaart is een concreet instrument op basis waarvan gewenst gedrag kan worden benoemd, geëvalueerd en ontwikkeld.

Positief leer- en werkklimaat

Met de LOLL-vaardighedenkaart en de juiste training hoe deze vaardighedenkaart te gebruiken, worden zelfvertrouwen, zelfsturing en constructief gedrag bevorderd: de school en de organisatie creëren hiermee een veilig en consistent leer- en werkklimaat.

Download hier de LOLL-vaardighedenkaart