Vitaal burgerschap

Vitaal burgerschap

De COOL-card is een vaardighedenbeloningssysteem, waarin leerlingen handvatten krijgen om te leren reflecteren op hun eigen functioneren en zo constructiever te handelen.

Twee vragen staan hierin centraal: ‘Wat heb jij deze week goed gedaan?’ en ‘Wat vind je dat een ander goed heeft gedaan deze week?’. Aan de hand van een COOL-list oefenen de leerlingen in concrete omgangskundige aspecten in de gebieden ‘Aandacht en contact’, ‘Samenwerken en leren’,  ‘Motivatie en reflectie’, ‘Begrip en respect’ en ‘Verantwoordelijkheid en regels’.

Leerlingen wisselen geregeld in tweetallen uit hoe ze zichzelf en een ander op deze punten beoordelen en delen sterren uit voor hun Cool Art van de week.

Meer informatie

Download meer informatie over LOLL en COOL

Download de COOL-card

Dossier burgerschap en zelfsturing

Wil je kinderen, adolescenten en volwassenen steunen om vitale, gelukkige en zelfsturende mensen te zijn, dan dien je dit voor te leven!
Reflectie en zorgdragen voor (eigen en andermans) welzijn leer je met beschikbare rolmodellen.

In het dossier burgerschap en zelfsturing vind je meer informatie. Of kijk bij de training vitaal burgerschap, zodat je inspiratie en ontwikkeling in jouw organisatie kunt bevorderen.