Burgerschap

Burgerschap

De COOL-card is een vaardighedenbeloningssysteem, waarin leerlingen handvatten krijgen om te leren reflecteren op hun eigen functioneren en zo constructiever te handelen.

Twee vragen staan hierin centraal: ‘Wat heb jij deze week goed gedaan?’ en ‘Wat vind je dat een ander goed heeft gedaan deze week?’. Aan de hand van een COOL-list oefenen de leerlingen in concrete omgangskundige aspecten in de gebieden ‘Aandacht en contact’, ‘Samenwerken en leren’,  ‘Motivatie en reflectie’, ‘Begrip en respect’ en ‘Verantwoordelijkheid en regels’.

Leerlingen wisselen geregeld in tweetallen uit hoe ze zichzelf en een ander op deze punten beoordelen en delen sterren uit voor hun Cool Art van de week.

Download meer informatie over LOLL en COOL

Download de COOL-card