Zelfsturing

Zelfsturing

In elke organisatie of groep waarin mensen leven en werken heeft men te maken met stress. De manier waarop daar mee omgegaan wordt, hangt in grote mate af van de kwaliteit van de innerlijke dialoog van de mensen die er werken en het bewustzijn dat zij hebben (ontwikkeld) op de keuzes die zij hebben in het omgaan met die stress of dat wat als stressgevend ervaren wordt.

Keuzes

Hoe kun je nou zoveel mogelijk geluk, constructiviteit, authenticiteit en creativiteit bij leren en leerprocessen organiseren zodat ieder zo goed mogelijk tot zijn recht komt, het beste uit zichzelf en anderen haalt en zo de best mogelijke gezamenlijke resultaten creëert?
Gevoelens van stress en geluk lijken ons te overkomen, maar ze zijn een logisch gevolg van de bewuste en onbewuste keuzes die we maken.

Deze keuzes worden onbewust beïnvloed door een levensgeschiedenis die zich vastgezet heeft in ons lichaam en die zich manifesteert in onze manier van denken, voelen en handelen. Dit heeft invloed op de kwaliteit van het contact met onszelf, onze collegae, vrienden en familie.

Als je je openstelt om bewust over jezelf en je manieren van reageren te leren (de patronen die je hebt aangeleerd en de overlevingsstrategieën die je hebt meegekregen en die je automatisch inzet als er sprake is van stress), kun je meer zelfsturend, lerend en bewust creërend worden. Geluk wordt dan meer een keuze.

Die keuze veronderstelt zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing, toelaten van stilte en verbondenheid, oproepen van acceptatie en moed, actief aangaan van vertrouwen en overgave, gebruik maken van bewustzijn en inzicht.

Bewustzijn

Een ontwikkelingsgerichte manier van benaderen met aandacht voor ademhaling en ontspanning kan helpen om meer bewustzijn op te bouwen en bovenstaande houding te ontwikkelen. Wil jij voor jezelf, je team, je organisatie inspiratie op dit vlak, neem dan contact op.

De masterclass zelfsturing helpt om meer keuzevrijheid te verkrijgen. Voor positief, constructief en warm menselijk gedrag.